MO ČRS, z. s. Mladá Vožice

Úlovkový lístek je nutné odevzdat do 15. 1. buď do schránky ve dveřích budovy ČRS Mladá Vožice, nebo prodejci povolenek. (pokud nebude úlovkový lístek odevzdán, účtuje se pokuta 100,- Kč)

Na brigády budou zváni pouze členové,  kteří si členský příspěvek zaplatí do konce února, ostatní jsou povinni brigádu zaplatit 600,- Kč.

Kdo si nezaplatí členství do konce dubna, přestává být členem MO ČRS Mladá Vožice (členem je možné se znovu stát po uhrazení vstupního poplatku 200,- Kč+ zaplacení členských poplatků)

Za prodej povolenek mimo plánované termíny bude účtován poplatek 20,- Kč.