Navigace: movozice > Revír ČRS Mladá Vožice

Revír ČRS Mladá Vožice

Číslo revíru: 421023

Název revíru: BLANICE VLAŠIMSKÁ 4 B

Typ: Mimopstruhový

Přítok Sázavy. Revír tvoří nádrž: Podhradský v k. ú. Mladá Vožice  4,8 ha

Na nádrži Podhradský je stanovena horní míra u kapra obecného 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

 

 

Číslo revíru: 421005

Název revíru: BLANICE VLAŠIMSKÁ 3

Typ: Mimopstruhový

14 km/ 6 ha

Přítok Sázavy. Od bývalého Dolejšího mlýna v k. ú. Předbořice až k pramenům (nádrž Zlatohorská-Kamberk do revíru nepatří) a Záhořský potok se všemi přítoky včetně potoka Vitanovického až k hrázi Vitanovického rybníka. Od vtoku do Vitanovického rybníka je potok CHRO - zákaz lovu ryb. K revíru patří Staré koupaliště v Mladé Vožici, na kterém platí pouze zvláštní místní povolenky.